Statik proje, bir yapının güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi için gerekli olan tüm hesaplamaları ve detayları içeren bir belgedir. Bu proje, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır ve yapının taşıyıcı sisteminin nasıl tasarlanacağını ve inşa edileceğini gösterir.

Statik projenin temel amacı

 • Yapının tüm yükleri (kendi ağırlığı, kar yükü, rüzgar yükü, deprem yükü vb.) güvenli bir şekilde taşıyabilmesini sağlamaktır.
 • Yapının çökme veya hasar görme riskini en aza indirmektir.
 • Yapının kullanımının güvenli ve konforlu olmasını sağlamaktır.

Statik projede yer alan bilgiler

 • Yapının genel planları ve kesitleri
 • Temel detayları
 • Kolon ve kiriş boyutları ve donatı detayları
 • Döşeme detayları
 • Çatı detayları
 • Merdiven detayları
 • Malzemelerin teknik özellikleri
 • Hesaplamalar

Statik projenin önemi

 • Statik proje, bir yapının güvenli bir şekilde inşa edilmesi için hayati önem taşır.
 • Bu proje olmadan, yapının çökme veya hasar görme riski yüksektir.
 • Statik proje, yapının kullanımının güvenli ve konforlu olmasını sağlar.
 • Statik proje, yasal bir gerekliliktir. Herhangi bir yapının inşa edilmesi için statik proje onaylı olması gerekir.

Statik proje nasıl hazırlanır?

Statik proje, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır. Bu mühendisler, statik hesaplama ve tasarım konusunda eğitim almış ve deneyimli olmalıdır. Statik proje hazırlanırken, aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Yapının mimari projesi incelenir.
 2. Yapının taşıyıcı sisteminin tasarımı yapılır.
 3. Gerekli hesaplamalar yapılır.
 4. Statik proje çizimleri hazırlanır.
 5. Statik proje raporu hazırlanır.

Statik proje seçimi

Statik proje seçerken, aşağıdaki faktörlere dikkat edilmelidir:

 • Mühendisin deneyimi ve uzmanlığı
 • Firmanın yetkinliği
 • Fiyat
 • Referanslar

Statik proje ile ilgili yasal düzenlemeler

Türkiye’de, statik projeler ile ilgili yasal düzenlemeler İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir. Bu yasalara göre, her türlü yapının inşa edilmesi için statik proje onaylı olması gerekir.

Statik proje, bir yapının güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi için çok önemlidir. Doğru bir statik proje ile hem can ve mal güvenliği sağlanır hem de yapının kullanımının güvenli ve konforlu olması sağlanır.